RESULTATER

Eika Kreditt hadde en avkastning på 1,2% i februar. Hittil i år er avkastningen 2,67%.

MARKEDSUTVIKLING

Det norske High Yield-markedet hadde en god kursutvikling også i februar. I emisjonsmarkedet er det fortsatt høy aktivitet. Rentenivåene har steget betydelig siste måned både i Norge og internasjonalt. F.eks har norske 2- og 10-års swaprente steget henholdsvis 61 og 52 basispunkter og forventningene til pengemarkedsrentene det kommende året er også høyere.

RESULTATBIDRAG/ PORTEFØLJEOPPDATERING

De største positive bidragsyterne til avkastningen siste måned var Boa OCV og Storskogen.
Nye poster siste måned er Scatec og Scan Global Logistics, mens vi har solgt ut Intrum.

Gjennomsnittlig løpetid er 1,8 år og rentedurasjonen er 0,39.
 

UTSIKTER

Kredittmarginene er nå nær historiske gjennomsnittsnivåer. Sentralbankene har avsluttet sine obligasjonskjøp, men misligholdsratene er foreløpig lave.
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.