Huseier

Du kan kjøpe huseierforsikring for bygninger som inneholder næringsvirksomhet, kombinasjonsbygg, sameier og borettslag.
  • Som huseier og kunde hos oss får du samlet alle dine finansielle tjenester på et sted
  • Dekker brann-, vann-, innbrudd- og naturskader, samt tap av husleieinntekter
  • Skreddersys etter bedriftens behov
Kontakt meg om huseierforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Huseierforsikring dekker

Forsikringen omfatter, i tillegg til skader ved brann, vann, innbrudd, naturskade: 
  • Utgifter til riving og rydding.
  • Påbud fra offentlig myndighet ved skadeutbedring av bygning.
  • Tap av husleieinntekt.
  • Bruddskade på glassruter og sanitærporselen.
  • Ansvar som eier av den forsikrede eiendommen.
  • Rettshjelp for privatpersoner i borettslag/sameier.

Hvorfor skal huseier ha forsikring?

  • For å sikre egne verdier i tilfelle skade. 
  • For å sikre ansvar man har som huseier. 
  • Låneinstitusjon krever sikring av sitt pant via forsikring.