Innskuddspensjon

Innskuddspensjon er en viktig investering i de ansattes fremtid, og gjør det enkelt å beregne hva bedriften må sette av til pensjon.
  • Enkel administrasjon av innskuddspensjonen med Bedriftsportalen
  • God oversikt over kostnadene
  • Enkelt å holde pensjonsavtalen oppdatert med riktig ansatte, rett lønn og stillingsprosent
  • Velg mellom månedlig, kvartalsvis eller årlig faktura
Kontakt meg om innskuddspensjon

Hva er innskuddspensjon?

Alle bedrifter med minst én ansatt er lovpålagt å etablere pensjonsordning for sine ansatte. Minimumskravet for innskuddspensjon tilsvarer 2 % av lønn mellom 1 og 12 G, og omfatter alle faste ansatte over 20 år som jobber mer enn 20 % stilling. 

Hva kan bedriften spare?
Pensjonssparingen er begrenset til 7 % av lønn mellom 0 og 12 G. Bedriften kan spare 18,1 % av lønnen mellom 7,1 G og 12 G.

Alle innbetalinger til pensjonsordningen gir bedriften skattefradrag.

Hvilke spareprofiler kan den ansatte velge mellom? 
Det årlige sparebeløpet arbeidsgiver innbetaler til de ansattes pensjonsbeholdning, avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Den ansatte kan velge mellom fire ulike spareprofiler: 

Eika Forsiktig. 30 % av innestående på konto investert i aksjer. 70 % i renter. 

Eika Moderat. 55 % av innestående på konto investert i aksjer. 45 % i renter. 

Eika Offensiv. 80 % av innestående på konto investert i aksjer. 20 % i renter. 

Eika 100 % aksjer. 100 % av innestående på konto investert i aksjer.