Hopp til innholdet
To jenter som klemmer hverandre

Kollektiv ulykke
 • Gir økonomisk støtte til familien om det skjer noe med et medlem eller en ansatt
 • Velg mellom erstatning for død, invaliditet eller begge deler
 • Valgfrie forsikringssummer

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe 

En ulykkesforsikring særlig tilpasset medlemmer av idrettslag, korps eller andre organisasjoner, barn i barnehage og skoleelever. Kan også kjøpes av firmaer på deres ansatte.

 • Ulykkesforsikring som er særlig tilpasset barn den tiden de er i barnehagen eller på skolen, eller på vei til og fra.
 • Passer også godt til medlemmer av idrettslag, korps eller andre organisasjoner.
 • Sørger for god dekning når lagets medlemmer driver ulike former for dugnadsarbeid.
 • Godt tillegg til yrkesskade- og fritidsulykkeforsikring.
 • Gir økonomisk trygghet dersom forsikrede rammes av en ulykke.
 • Kan omfatte skade ved dødsfall og/eller medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter.
 • Velg mellom dekning hele døgnet, under organisert aktivitet eller kun i fritiden.
 • Erstatning etter medisinsk invaliditet avhenger av valgt forsikringssum og uføregrad.

Snakk med en av rådgiverne våre om forsikring av kollektiv ulykke

Spørsmål og svar om Kollektiv ulykke

Kollektiv ulykkesforsikring er en forsikring som dekker grupper som ansatte, medlemmer, elever eller deltakere i en organisasjon. Forsikringen gjelder for de som er oppført i forsikringsbeviset og har bostedsadresse i Norge.
Forsikringen dekker blant annet erstatning hvis et medlem eller en ansatt dør i en ulykke, livsvarig medisinsk invaliditet, og behandlingsutgifter opptil 5 % av forsikringssummen for invaliditet. Detaljer om dekningen finner du i forsikringsbeviset.
En ulykkesskade er skade på kroppen som skyldes en plutselig og uforutsett ytre fysisk hendelse. Eksempler inkluderer trafikkulykker, og andre uventede hendelser som skjer i forsikringstiden.
Forsikringen dekker ikke skader som følge av sykdommer, selvforskyldt rus, eller risikofylte aktiviteter som motorsport, fallskjermhopping, og fjellklatring utenfor merkede løyper. Du finner en fullstendig liste over begrensninger i forsikringsvilkårene.