Hopp til innholdet

Hva er driftsløsøre- og avlingsforsikring?

Med Løsøre- og avlingsforsikring slipper du å risikere driftstap etter skader på inventar, produksjonsutstyr, maskiner, varer, avling og andre eiendeler du bruker i gårdsdriften.

Dette dekker forsikringen

Avbrudd
Driftsløsøre tilkoblet traktor
Ansvar
Yrkesskade ulønnet arbeid
Korttidslagring av avling Valgfri
Skade på driftsløsøre Valgfri
Avlingssvikt Valgfri
Tilleggsnæring Valgfri
Brudd på vanningsanlegg Valgfri
Transportskader Valgfri
Tankforsikring Valgfri
Maskinskade fast utstyr Valgfri
Hærverk på utendørs varer Valgfri
Birøkt Valgfri
Skogeierforsikring Valgfri
Sykeavbrudd hestevirksomhet Valgfri
Panthaver Valgfri
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!
Opplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår(PDF).

Spørsmål og svar om driftsløsøre- og avlingsforsikring

Driftsløsøre- og avlingsforsikringen er veldig fleksibel og vi tilpasser den til det du trenger. Den dekker skader og tap av maskiner, inventar, og avlinger på grunn av uforutsette hendelser som brann, naturskade og tyveri. Forsikringen er tilpasset behovene i landbruket og sikrer at du raskt kan komme tilbake i normal drift etter en skade.
Denne forsikringen er utformet for eiere av landbrukseiendommer som vil sikre driftsløsøret og avlingene sine. Forsikringen er tilgjengelig for både enkeltpersonforetak og større landbruksbedrifter.

Snakk med en av rådgiverne våre om driftsløsøre- og avlingsforsikring