Hopp til innholdet

Alle fortjener økonomisk selvtillit

Sunn økonomi handler ikke om å være et tallgeni, men om å ta små og smarte grep. Det er enklere enn du tror! Få personlig rådgivning og gode spareråd.

Dame som smiler foran PC

Du fortjener også økonomisk selvtillit

Synes du også det er litt vanskelig å komme i gang med sparing? Da er du ikke alene! 

Synes du også at det er vanskelig å komme i gang med sparing?

En landsomfattende undersøkelse gjennomført av Respons Analyse* viser at over 900 000 nordmenn blir stresset av tanken på at de burde begynne å spare. Mange er også usikre på hvordan de skal starte sparingen, og om de i det hele tatt har råd til å spare hver måned. 

Burde spare, men... 

De fleste av oss vet at sparing er lurt, og ikke minst at langsiktig sparing til for eksempel pensjon kan være smart. Hos altfor mange blir det fortsatt bare med tanken, og det lages ofte personlige barrierer for hvorfor vi ikke tar grep. 

Noen av barrierene handler også om usikkerheten mange kan kjenne på i møtet med en bankrådgiver. Flere opplever at det økonomiske språket kan være vanskelig. Samme undersøkelse fra Respons Analyse viser at nesten annenhver person mellom 18 år og 24 år har problemer med å forstå økonomiske begrep og utrykk. Andre synes at det å snakke om sin personlige økonomi kan være ubehagelig.

Derfor er det en fordel å være kunde i banken din, hvor bankrådgiveren kjenner deg og terskelen for å stille spørsmål er lav. Hos oss finnes det ikke dumme spørsmål, og vi er opptatt av å dele kunnskapen vår med deg og gi gode råd om sparing.

Få personlig rådgivning og gode råd om sparing.

*En landsomfattende undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av Eika Kapitalforvaltning, februar 2024

Slik tok Lisa og Thomas grep for å komme i gang med sparing og pensjon

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.