Hopp til innholdet
Fond

Fra rotekopp til spareentusiast

- Sparing var et fremmedord, og prat om økonomi anså jeg som «voksenprat», forteller Thomas (40).

Møtet med bankrådgiver ga Thomas den tryggheten han trengte for å kunne sette opp en spareavtale. 

Thomas opplevde mestring da han begynte å spare

Thomas ønsket å komme i gang med pensjonssparing

Han bor i Oslo med kone og to små barn, og har lenge tenkt at han burde ta noen grep for å få en litt mer forutsigbar økonomi for seg og familien, men det har som for mange andre blitt med tanken. 

"Jeg har alltid funnet på en god unnskyldning for å ikke sette meg inn i mulighetene mine og komme i gang med sparing", sier Thomas. 
"Jeg er nok litt rotekopp når det kommer til penger", sier han videre. I mange år har han overlatt økonomistyringen til kona, og lempet alt det økonomiske ansvaret over på henne, rett og slett fordi det har vært enkelt. "Nå ønsker jeg å ta min del av dette ansvaret", sier han. Samtidig har han et ønske om å bistå mer inn i den økonomiske planleggingen, og ikke minst legge en langsiktig plan, både for sparing til de to barna sine og sin egen pensjon. 

Løsningen ble et møte med en bankrådgiver

"Jeg syntes det hørtes litt skummelt ut med et slikt møte, men det var en veldig positiv opplevelse. Jeg fikk oversikt over hva jeg har til rådighet for å spare, og hvordan jeg burde fordele sparepengene i ulike fond. Jeg kunne faktisk også sette av mer penger enn jeg først trodde, forteller han fornøyd."

"Måten det ble forklart for meg gjorde det veldig enkelt for meg å forstå det. Det var ikke så komplisert som jeg trodde. Jeg kom litt sent i gang, men nå har jeg en plan, og det gir meg en god trygghetsfølelse."

Viktig informasjon

Innholdet på disse sidene er markedsføring og må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Det er kun våre autoriserte rådgivere som kan gi personlig rådgivning. Hvis du ønsker rådgivning fra en av rådgiverne våre kan du booke møte her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt.

Informasjon om fondenes investeringsmandat og risiko finner du i det enkelte fonds prospekt og nøkkelinformasjon som er tilgjengelig på våre nettsider. 
Oversikt om fondenes kostnader finner du her.